Stacje transformatorowe

Domeną naszej firmy jest między innymi budowa stacji transformatorowych zwanych (stacjami trafo lub trafostacjami), typu SN/nn. Budujemy wszystkie istniejące typy stacji tzn. słupowe, wnętrzowe, kontenerowe małogabarytowe (miejskie, wolnostojące) oraz mobilne. Wspólpracujemy z największymi dostawcami i pośrednikami w dostawie energii elektrycznej na rynku polskim.

Zobacz inne nasze usługi: