Monitoring

Firma nasza oferuje najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie monitoringu, który jest niezastąpionym elemementem nadzoru i ochrony majątku zakladu jak i jego pracowników. Systemy przez nas stosowane ( telewizja przemysłowa np.CCT ) sprawdzają się u wszystkich podmiotów gospodarczych zarówno dużych, średnich jak i tych najmniejszych ( miasta i ich centra, place, parkingi, magazyny, obiekty handlowe małe i wielkogabarytowe oraz tereny do nich przylegające, tereny wspólnot mieszkaniowych itp.) niezależnie od złych warunków pogodowych lub złego oświetlenia. Dzięki nim można monitorować wiele newralgicznych miejsc zwiększając tym samym bezpieczeństwo ludzi oraz unikając strat materialnych spowodowanych np. niewlaściwym składowaniem towarów lub kradzieżami. Nie bez znaczenia jest odstraszający aspekt zapisu wizyjnego, mogący służyć jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.

Zobacz inne nasze usługi: